lOGO OBRAZ%202.jpeg

Centrum Ochrony Przeciwpożarowej "Invest-Poż"

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

41-500 CHORZÓW
ul. Słowików 65

605 677 689
508 250 689

biuro@invest-poz.pl